21 czerwca, 2024

Dobra lokata na przyszłość

Oszczędzanie jest bardzo ważne, ponieważ dzięki niemu można finansowo przygotować się na różne wydatki w przyszłości czasem również te niespodziewane. Warto jednak oszczędzać w taki sposób, aby na tym oszczędzaniu zyskać. Na to są różne sposoby, a jednym z nich są lokaty bankowe. Lokaty takie to bardzo bezpieczny sposób oszczędzania, a zysk z nich jest niemal pewny. Nie jest to co prawda tak wielki zysk, jak na przykład możliwy do uzyskania podczas inwestowania giełdowego, ale przy dobrej lokacie będzie on na przyzwoitym poziomie. Oprócz tego, że sam sposób oszczędzania i inwestowania jest dość bezpieczny sam w sobie, to nawet w razie niewypłacalności banku odzyskamy nasze środki dzięki Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu. Warto jednak zwrócić uwagę, że sytuacja, kiedy bank będzie niewypłacalny jest dość mało prawdopodobna.

Tradycyjne bankowe lokaty są oprocentowane na poziomie około kilka procent. To jak duże ono będzie, zależy od wielu czynników. Wpływa na nie m.in. wysokość stóp procentowych ustalanych przez NBP oraz polityka samego banku, przez co oprocentowanie może zależeć od typu lokaty, czy od czasu, na jaki ją zakładamy. Z reguły jest tak, że im na dłuższy czas lokujemy środki, tym oprocentowanie jest większe. Ponadto pieniądze na długoterminowej lokacie dłużej pracują, co również powoduje zwiększenie możliwych zysków. Jednak zanim zdecyduje się na konkretną lokatę, trzeba mieć odpowiednią ilość wolnych środków, czyli takich, które nie będą nam potrzebne w czasie trwania lokaty. Jest tak dlatego, że pieniędzy z lokaty nie można wybrać przed jej zakończeniem. W przeciwnym wypadku straci się większość wypracowanych środków. Jeśli wiemy, że środki będą nam w najbliższym czasie potrzebne, to warto nieco wstrzymać się z założeniem lokaty o dłuższym terminie zapadalności lub też ulokować je w lokatę krótkoterminową (np. trzymiesięczną, czy półroczną), ewentualnie w konto oszczędnościowe, z którego można wybierać środki w dowolny, czasie.

Zobacz także:  Inwestycje i odniesienie do lokat bankowych

Lokaty bankowe są jak to już zostało wspomniane bezpiecznymi metodami inwestowania i w zasadzie nie ma ryzyka utraty środków. Jednak zysk nie zawsze może być taki jak spodziewany, a to ze względu na zmiany stóp procentowych, a co za tym idzie oprocentowania lokat. Zakładający lokaty mają jednak możliwość zabezpieczenia się przed tym poprzez wybranie lokaty ze stałym oprocentowaniem, czyli takim, które jest niezmienne prze cały okres jej trwania niezależnie od innych warunków. Warto jednak pamiętać, że wybierając lokatę ze zmiennym oprocentowaniem mamy szansę na większe zyski w przypadku, gdy zmiany stóp procentowych będą dla posiadaczy takich lokat korzystne, czyli stopy zostaną podwyższone.

Oferta banków pod względem lokat jest bardzo bogata, gdyż nawet w ofercie jednego banku można znaleźć różne rodzaje lokat. Dzięki temu znalezienie najlepszej dla siebie, dopasowanej do swoich możliwości nie powinien być problemem. Tak duża liczba dostępnych produktów może jednak nieco utrudniać szukanie, dlatego warto skorzystać z porównywarek, czy też rankingów lokat dostępnych w sieci. Z nimi szukanie będzie znacznie prostsze.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.