28 maja, 2024

Instytucja kredytowa.

Pojęcie instytucji kredytowej jest znane, ale nie każdy potrafiłby jednoznacznie określić jakie są zasady działania takiej instytucji. Instytucja kredytowa jest niczym innym jak przedsiębiorstwem, które prowadzi działalność gospodarczą. Działalność takiej instytucji kredytowej polega na tym, że może ona przyjmować depozyty i po określonym czasie oddać je klientom. Ponad to, że instytucja może przyjmować depozyty może również udzielać kredytów, dzięki którym poprzez odsetki ma możliwość zarabiania. Instytucja kredytowa ma swoje określenie w prawie bankowym. Znajdziemy tam szereg norm prawnych, które regulują działanie banków. Instytucja kredytowa w Polsce musi mieć siedzibę, albo w Polsce, albo w krajach Unii Europejskiej. Działalność instytucji prowadzona jest na własny rachunek.

W prawie bankowym napisane jest jakich norm prawnych musi przestrzegać instytucja bankowa, jakie są jej prawa i jakie obowiązki. Znajdziemy tutaj również zasady o tym, w jaki sposób można zlikwidować daną placówkę bankową. Wszystko musi odbywać się w zgodzie z panującym prawem. W prawie bankowym mamy również zasady, które mówią w jaki sposób należy nadzorować dany bank, czy też SKOK.

Prawo bankowe publiczne i prywatne.

Prawo banków prywatne ma swoje określone zadania do wykonania. Ma obowiązek regulowania zasad, które powinny być przestrzegane w momencie, kiedy bank zawiera umowę z klientem. Prawo publiczne ma zupełnie inne zadania. Też ma obowiązek regulować zasady, ale te w zgodzie z którymi musi funkcjonować dany bank. Każde z praw ma swoje uwarunkowania w ustawie z 29 sierpnia 1997 roku. Są tam wszelkie zasady, w zgodzie z którymi działają banki w Polsce, sposoby ich tworzenia, a także sposoby zarządzania rachunkami w takich bankach. Ustawa ta jest bardzo ważna, z tego względu, że zawarte są w niej wszelkie obowiązki i prawa jakich muszą przestrzegać banki. Znajdziemy tam wykaz przepisów jak też informacje na temat gwarancji bankowych. Bez tej ustawy instytucje bankowe mogły by nadużywać swoich kompetencji i nic nie mogłoby działać tak jak powinno. W prawie bankowym muszą być zasady jakich każdy bank musi przestrzegać i to nie tylko dla dobra klientów, ale też dla własnego dobra. Jeśli każdy bank działał by tak jak chce szybko doprowadził by do swojego upadku.

Zobacz także:  Kredyt Biznes w Polsce

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.