23 lipca, 2024

Jak przyznawane są kredyt samochodowe

Kredyty samochodowe pod względem formalności są nieco odmienne niż kredyty gotówkowe. Powodem tego jest przede wszystkim to, że kredyty samochodowe są uznawane jako kredyty celowe, czyli przy ich pomocy finansowany jest konkretny zakup. Oczywiście banki mają sporą dowolność dotycząca tego, jakich dokumentów żądają od klientów jednakże proces ten jest do siebie niezwykle zbliżony.


Sposób zabezpieczenia kredytu

Sposób zabezpieczenia kredytu samochodowego ma znaczący wpływ na to, jak przebiega proces jego przyznawania jak również na to, jaki dokumenty musi przedstawić klient. Wcześniej banki stosowały instytucję zastawu bankowego, jednak proces ten zajmował sporo czasu, ponieważ musiał być dokonywany przez sąd. Obecnie zamiast tego stosowana jest współwłasność banku oraz umowa przewłaszczenia na jego rzecz. To powoduje, że wszystkie formalności przebiegają o wiele szybciej i tym samym często wymagane jest od starającego się o kredyt klienta znacznie mniej dokumentów. Po sprawdzeniu zdolności kredytowej na podstawie złożonego wniosku bank udziela tak zwanej promesy. Dla sprzedającego jest to informacja, że po sprzedaży auta zostanie mu wypłacona kwota wskazana w dokumentach sprzedaży. Ze względu na fakt takiego zabezpieczenia kredytu bank jest w stanie zaoferować znacznie korzystniejsze warunki kredytu niż te, które klienci ot7rzymują przy tradycyjnym kredycie gotówkowym.


Kredyt samochodowy korzystniejszy niż gotówkowy

Kredyt samochodowy jako kredyt na specjalny cel jest korzystniejszy przede wszystkim pod względem finansowym. Biorąc pod uwagę wysokość oprocentowania i opłat klient spłaca znacznie mniej niż w przypadku zaciągnięcia kredytu gotówkowego w tej samej kwocie. Ponadto tego typu kredyty są zazwyczaj rozkładane na znacznie dłuższy okres czasu niż kredyty gotówkowe, co powoduje że wysokość rat miesięcznych staje się o wiele niższa i tym samym znacznie znośniejsza dla budżetu. Pewnym minusem jest współwłasność banku, co powoduje że osoba spłacająca kredyt nie może samodzielnie decydować o jego sprzedaży. Oczywiście nie jest to niemożliwe, jednakże do tej czynności należy posiadać zgodę banku zaś pieniądze uzyskane ze sprzedaży także powinny być wpłacone na rzecz banku. Dokonuje on wtedy rozliczenia pozostałego do spłaty kredytu a pozostałą różnicę wypłaca klientowi. Ponadto osoba występująca o kredyt samochodowy musi się liczyć z tym, iż bank wymaga zawierania umowy Auto Casco na samochód przez cały czas trwania umowy. Zazwyczaj klient może ją zawrzeć samodzielnie, jest jednak zobowiązany do przesłania do banku odpowiednich, potwierdzających ten fakt dokumentów. W przypadku ewentualnych szkód czy kradzieży samochodu w myśl zawartej z bankiem umowy wszelkie odszkodowania trafiają właśnie do banku. Pomimo tego jednak kredyt celowy na kupno samochodu wciąż jest jednym z lepszych sposobów na posiadanie wymarzonego samochodu. O jego przyznanie mogą występować zarówno firmy jak też osoby prywatne.

Zobacz także:  Jak przeprowadzić analizę ofert kredytów samochodowych?

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.