28 maja, 2024

Kredyt Biznes w Polsce

W trakcie ubiegania się o kredyt w Polsce, kredytodawcy oceniają ryzyko kredytowe w oparciu o wiele czynników. Jednak „5 C w” to główne elementy analizy kredytowej. Są one opisane poniżej, aby pomóc lepiej zrozumieć, co każdego z kredytodawców może spotkać.

Pojemność kredytu (cash flow)

Pożyczkodawca chce przede wszystkim wiedzieć, że firma wytwarza wystarczającą ilość przepływających środków finansowych na spłatę pożyczki, które są wymagane. Najlepszym sposobem dla kredytodawcy, jest określenie tego poprzez analizę historyczną i przez prognozowanych przepływów pieniężnych a także porównanie z przewidywanymi wymaganiami co do obsługi długu.

Dodatkowe zabezpieczenie

Zabezpieczenie pożyczki odpowiada na pytanie: „Co się dzieje, w sytuacji, gdy kredytobiorca nie może wygenerować wystarczający przepływ środków finansowych na spłatę kredytu w danym momencie w przyszłości”. Pożyczkodawca chce wiedzieć, że będzie w stanie odzyskać swą pożyczkę likwidując zabezpieczenia oraz wykorzystując wpływy do spłacenia kredytu, gdy spółka nie funkcjonuje zgodnie z oczekiwaniami.
Zabezpieczenie obejmuje pewne klasy aktywów, takie jak należności, zapasy, sprzęt i nieruchomości. W większości kredytodawcy chcą by kwota zabezpieczenia firmy była wyższa niż kwota całego kredytu.

Kapitał a kredyt

Capital to pieniądze, które osobiście zostały zainwestowane w biznes lub planuje się je zainwestować. Właściciel majątku osobistego podaje, że jesteś gotów podjąć osobiste ryzyko dla dobra firmy oraz że można zrobić więcej w tym zakresie . Mając wystarczający kapitał w spółce zapewnia się również zabezpieczenie w przypadku przepływu pieniężnego spółki na dany sezon.
Banki w Polsce zwykle chcą widzieć relacje długu do kapitału własnego i to iż nie jest on wyższy niż trzykrotność.

Warunki kredytu

Warunki kredytu są subiektywne. Kredytodawca musi przede wszystkim zrozumieć ogólne otoczenie, oraz to, że firma pracuje . Kredytodawca chce mieć pewność, że firma posiada przewagę konkurencyjną oraz to iż nie dojdzie negatywnego wpływu na trendy w jego branży. Pożyczkodawca musi wiedzieć, czy obecne warunki w branży kredytobiorcy będą kontynuowane, lub poprawią się albo pogorszą się.

Zobacz także:  Kredyt na ferie zimowe

Postać kredytobiorcy

Kredytodawca musi wiedzieć, że kredytobiorca jesteś szczery i nie bierze udziału w żadnej etycznie wątpliwej działalności. Dodatkowo, kredytodawca musi wiedzieć, że ma się wymagane doświadczenie aby skutecznie prowadzić firmę.
Banki w Polsce mają różne kryteria gdy chodzi o ubezpieczenie, a niektóre banki kładą większy nacisk na wybrane kryteria.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.